EN

산업분야

홈>산업분야

0937 시리즈


일반 세부 정보

빔 각도 :                   120 °

어플리케이션:                    도로, 거리, 공원 등

작동 온도 :   -10 ° C ~ 50 ° C

항목 이름 :                     태양 광 가로등

IP 등급 :                        IP65

원산지 장소 :              중국

광원 :                  5730LED

제품 매개 변수

0937 시리즈
제품 번호.0937B300-020937C450-02
태양 전지 패널

6V/36W 다결정

6V/48W 다결정

배터리 타입

LiFePO4 3.2V/30AH

LiFePO4 3.2V/36AH

LED 램프

5730LED 624PCS 6000K

5730LED 900PCS 6000K

크기 (mm)

1140 * 262 * 4701280 * 334 * 470
설치 높이4 - 7m6 - 8m

충전 시간

6-8 시간

방전 시간

12-18 시간
LM / W160lm / w
자재다이캐스팅 알루미늄
품질 보증3주년

WX20210903-141701WX20210903-141732

WX20210903-141752

aEadbyqdae4v7j3VUd2tUPEY6hnZJAJcC2bcR2xnHMV6Y3EcEJqazMxUjG63


WX20210903-141701
WX20210903-141732
WX20210903-141752
연락처